Không có ảnh

Cam bù Hương Sơn mất mùa

19/01/2023 Alex Lee 0

Vào vụ bán Tết song các vườn cam bù ở huyện Hương Sơn quả vẫn xanh và nhỏ, một số cây trơ trọi cành do mưa nhiều gây bệnh. Chiều

Không có ảnh

Thưởng Tết ‘có như không’

15/01/2023 Alex Lee 0

Lấy lý do khó khăn, pháp luật không quy định, doanh nghiệp thưởng Tết 50.000-100.000 đồng nhưng công nhân cho rằng “thà đừng thưởng, mang tiếng”. Nhận thông tin công