Rút BHXH một lần theo sổ bảo hiểm có số CMND cũ được không?

Rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần theo sổ bảo hiểm có số chứng minh nhân dân (CMND) cũ được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Như vậy, người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên chỉ đủ điều kiện hưởng sau thời hạn 01 năm sau khi nghỉ việc và không có nhu cầu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp của bạn, do bạn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và thời gian chưa đủ 01 năm kể từ khi nghỉ việc nên do đó, bạn không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Bên cạnh đó, theo quy định pháp luật, mỗi người chỉ được có một sổ bảo hiểm xã hội cùng với một số bảo hiểm xã hội duy nhất. Do vậy, khi bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng chứng minh nhân dân (CMND) cũ thì khi xác minh hồ sơ, giấy tờ kèm theo cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phát hiện ra bạn đang đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan khác. Do đó, bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Rút BHXH một lần theo sổ bảo hiểm có số CMND cũ được không?

Rút BHXH một lần theo sổ bảo hiểm có số CMND cũ được không?

Gộp sổ bảo hiểm xã hội được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 như sau:

“2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43.”

Theo quy định trên, mỗi người lao động chỉ được phép có một sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), trường hợp một người có từ 02 sổ trở lên mà thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) không trùng nhau thì phải làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Do đó, trong trường hợp này, bạn có 02 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) mà thời gian đóng không trùng nhau nên bạn phải thực hiện thủ tục gộp sổ.

Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi tiến hành gộp sổ bảo hiểm xã hội?

Căn cứ theo khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định như sau:

* Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

+ Thành phần hồ sơ:

a) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Gộp sổ BHXH:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên đã nghỉ việc thì người lao động phải xử lý như thế nào?

Bảo hiểm xã hội sinh đẻ cho người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *