Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào khi nhân viên đánh bạc trái phép tại nơi làm việc?
Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành vi đánh bạc trái phép như sau:
Hành vi đánh bạc trái phép

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:
a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;
b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc;
c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;
d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.
Như vậy, trong trường hợp này chỉ khi nào công ty cố ý sử dụng địa điểm của mình cho nhân viên thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thì mới bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể số tiền bị phạt đối với từng cá nhân vi phạm là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Đối với tổ chức vi phạm mức phạt sẽ gấp đôi theo quy định tại Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
 
Nhân viên đánh bạc trái phép tại nơi làm việc thì công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? (Hình từ Internet)
Có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên đánh bạc trái phép tại nơi làm việc không?
Về hình thức xử phạt bổ sung, căn cứ tại khoản 6, khoản 7 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Hành vi đánh bạc trái phép

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b khoản 3; các điểm b, c và d khoản 4 và khoản 5 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
c) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.
Như vậy, khi nhân viên đánh bạc trái phép tại nơi làm việc thì áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b khoản 3; các điểm b, c và d khoản 4 và khoản 5 Điều này.
Nhân viên đánh bạc trái phép tại nơi làm việc có bị xử lý kỷ luật sa thải hay không?
Đồng thời tại khoản 1 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:
Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;
4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.
Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
Theo đó, trường hợp công ty đã có quy định cấm không cho phép nhân viên tổ chức đánh bạc tại nơi làm việc mà nhân viên vẫn thực hiện hành vi này thì phía công ty sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào mà ngược lại công ty mình còn có thể xử lý kỷ luật sa thải những nhân viên có hành vi đánh bạc tại nơi làm việc.

  Thư Viện Pháp Luật


Nguồn: Careerbuilder.vn

By Tử vi