Trả lương cho người lao động khi người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng năm như thế nào?
Căn cứ vào tiểu mục 6 Mục I Kết luận 308/CV-PC năm 2022 của Vụ Pháp chế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có nội dung hướng dẫn về trả lương khi người lao động đi làm vào các ngày nghỉ hằng năm như sau:
Về trả lương khi NLĐ đi làm vào những ngày nghỉ hằng năm Câu hỏi:
Nếu NLĐ đi làm trong những ngày nghỉ hằng năm thì NLĐ được thanh toán tiền lương như thế nào?
Hướng trả lời, hướng dẫn:
(1) Cần xác định ba quy định/nguyên tắc đã được nêu trong BLLĐ, gồm:
– Nghỉ phép năm là quyền của NLĐ. Do đó NLĐ có thể dùng hoặc không dùng. NLĐ có quyền nghỉ nhưng không có nghĩa vụ nghỉ.
– NSDLĐ có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm.
– Sẽ chỉ bị xem là làm thêm giờ và phải trả 300% khi việc đi làm của NLĐ đã được xác định là đi làm vào ngày nghỉ phép.
(2) Trường hợp lịch nghỉ hằng năm đã xác định rõ ngày nghỉ cụ thể; NLĐ đi làm vào ngày nghỉ cụ thể đã được xác định đó (do NSDLĐ huy động hoặc hai bên thỏa thuận) thì xác định là NLĐ đi làm thêm vào ngày nghỉ có hưởng lương và NSDLĐ phải trả ít nhất bằng 300% theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 BLLÐ.
(3) Trường hợp lịch nghỉ hằng năm không xác định ngày nghỉ cụ thể (Ví dụ: Trường hợp lịch nghỉ linh hoạt, tạo điều kiện cho NLĐ đăng ký nghỉ vào thời gian theo nhu cầu cá nhân)
Đối với trường hợp này, NSDLĐ đã dành quyền quyết định ngày nghỉ cụ thể cho NLĐ với việc quy định lịch nghỉ linh hoạt theo tháng hoặc theo năm và NLĐ phải đăng ký/thông báo trước cho NSDLĐ. Do đó, nếu NLĐ không đăng ký/thông báo thì được hiểu là NLĐ đã từ bỏ quyền nghỉ phép năm trong tháng hoặc trong năm của mình. Đồng thời, trường hợp này cũng không xác định được ngày làm việc cụ thể nào là ngày nghỉ phép của NLĐ. Vì vậy, NSDLĐ có nghĩa vụ trả lương làm việc bình thường cho NLĐ mà không có nghĩa vụ phải trả lương làm thêm giờ cho NLĐ đối với những ngày NLĐ không nghỉ hoặc không nghỉ hết phép hằng năm.
Trong trường hợp cần thiết, có thể hướng dẫn thêm cho NSDLĐ quy định trong nội quy lao động nội dung chặt chẽ hơn, cụ thể: “Trường hợp nội quy lao động hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp đã quy định trao quyền cho NLĐ đăng ký nghỉ phép nhưng NLĐ không đăng ký thì được coi là NLĐ từ bỏ quyền nghỉ hằng năm của mình”.
Theo như nội dung của kết luận trên thì trong trường hợp người sử dụng lao động đã quy định rõ ngày nghỉ hằng năm cụ thể và người sử dụng lao động huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng năm đó thì người lao động sẽ được xem là làm thêm vào ngày nghỉ hằng năm.
Trong trường hợp này thì ngưởi sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương trong hợp đồng lao động cho những ngày mà người lao động phải đi làm thay vì được nghỉ vào ngày nghỉ hằng năm.
Còn trường hợp người sử dụng lao động không quy định cụ thể ngày nghỉ hằng năm và trao quyền quyết định, đăng ký ngày nghỉ hằng năm cho người lao động. Nếu người lao động không đăng ký trước ngày nghỉ hằng năm thì sẽ không xác định được đâu là ngày nghỉ hằng năm của người lao động.
Do đó, người sử dụng lao động chỉ phải trả lương đúng theo hợp đồng lao động cho người lao động trong trường hợp này.
 
Người lao động khi đi làm vào ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương như thế nào?
Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương như thế nào?
Căn cứ vào Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Theo đó, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương, vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ ít nhất bằng 200% tiền lương và vào ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ có hưởng lương sẽ ít nhất bằng 300% tiền lương.
Bắt buộc phải trả lương bằng tiền Việt Nam đúng không?
Căn cứ vào Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Trả lương
1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.
2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.
3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
Như vậy tiền lương trả cho người lao động phải là đồng Việt Nam. Tuy nhiên, nếu người lao động là người nước ngoài thì có thể trả tiền lương bằng ngoại tệ.

  Thư Viện Pháp Luật


Nguồn: Careerbuilder.vn

By Tử vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.