Hành trình rước xe mới về dinh hài hước không khác gì dâu mới không chịu về nhà chồng

Rước xe mới về dinh khó khăn không khác gì hỏi vợ mới. quả thật vất vả. Chỉ vì chiếc xe không chịu ngồi yên trên thùng mà khiến tài xê có 1 pha khổ sở

Mời các bạn đón xem video để biết thêm chi tiết

ảnh được cắt trong video

Qua video cũng rút ra bài học mọi người không nên chủ quan trong việc vận chuyển hàng hóa để có hậu quả đáng tiếc xảy ra

Chức mọi người luôn an toàn trên mỗi chuyến đi